32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów

Poniżej do pobrania dostępne są wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów

Chemia klasa VII

Chemia klasa VIII

OTO JA Klasa I

New English Adventure 1 klasa I

New English Adventure 2 klasa II

New English Adventure 3 klasa III

Język angielski klasa IV

Język angielski klasa V

Język angielski klasa VI

Język angielski klasa VII

Język angielski klasa VII

Język polski klasa IV

Język polski klasa V

Język polski klasa VI

Język polski klasa VII

Język polski klasa VIII

Przyroda klasa IV

Matematyka klasa IV

Matematyka klasa V

Matematyka klasa VI

Matematyka klasa VII

Matematyka klasa VIII

Język niemiecki dla klasy VII

Język niemiecki dla klasy VIII

Wychowanie fizyczne dla klas I-III

Wychowanie fizyczne dla klas IV-VIII

Informatyka dla klas I-III

Fizyka (ogólny system oceniania)

Fizyka dla klasy VII

Fizyka dla klasy VIII

Plan wynikowy - klasa II (I półrocze)

Plan wynikowy - klasa II (II półrocze)

Plan wynikowy - klasa III

Informatyka - klasa IV

Informatyka - klasa V

Informatyka - klasa VI

Informatyka - klasa VII

Informatyka - klasa VIII

Plan wynikowy WOS klasa VIII

Historia klasa IV

Historia klasa V

Historia klasa VI

Historia klasa VII

Historia klasa VIII

Muzyka klasy IV-VII

Plastyka klasy IV-VII

EDB (ogólny system oceniania)

Biologia - Klasa V

Biologia - Klasa VI

Biologia - Klasa VII

Biologia - Klasa VIII

Geografia - Klasa V

Geografia - Klasa VI

Geografia - Klasa VII

Geografia - Klasa VIII

Technika - Klasy IV - VI

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status