32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

Postaw na plecy. Lepiej zapobiegać niż leczyć!

Innowacja pedagogiczna

Autor: Paulina Wołowicz

Temat:  „ Postaw na plecy. Lepiej zapobiegać niż leczyć!”

Przedmiot:  zajęcia z wychowania fizycznego

Rodzaj innowacji: programowo -metodyczna

Data wprowadzenia: rok szkolny 2023/2024

Data zakończenia: maj 2024

 

Zakres innowacji: adresatami innowacji są  uczniowie klasy 5 Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Jaroszowcu.

Czas realizacji innowacji to rok szkolny 2023/2024 z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym.

Zajęcia innowacyjne będą realizowane w ramach zajęć z wychowania fizycznego podczas rozgrzewki, części głównej lub części końcowej lekcji minimum raz w tygodniu.

Opis innowacji:

Motywacja wprowadzenia innowacji:

Zniekształcenia kręgosłupa oraz wady stóp i kolan dotykają wg różnych źródeł od 50 do 60% uczniów. Rozwijają się podczas tzw. skoków wzrostowych (wiek 6-7 i 12-16 lat), gdy rozwój układu mięśniowego nie nadąża za szybkim wzrostem kości. W dzisiejszych czasach dzieci i młodzież żyją w świecie, w którym w wyniku szybkiego postępu techniki w znaczny sposób została ograniczona aktywność ruchowa młodego organizmu. Siedzący tryb życia, spędzanie czasu wolnego przed komputerem czy telewizorem, ciągłe patrzenie w ekran telefonu, niedobór aktywności ruchowej prowadzą do powstawania nieprawidłowych zmian w aparacie ruchu, w wyniku czego dochodzi do wad postawy ciała. Ponadto w codziennym życiu rzadko na ogół zwracamy uwagę na to, jak kształtuje się organizm dziecka, a robimy to dopiero wtedy, gdy wady są już widoczne i trudno je usunąć. Okazuje się jednak, że wszelkim wadom można przeciwdziałać, możemy z nimi walczyć i to bardzo skutecznie.

Założenia ogólne:

Przekazywanie wiedzy w trakcie różnorodnych zajęć będzie obejmować najbardziej aktualne wiadomości dotyczące funkcjonowania systemu szkieletowego w szczególności kręgosłupa, możliwości zapobiegania wadom postawy oraz dostosowania wiadomości i ćwiczeń do możliwości i potrzeb ucznia, innowacja będzie realizowana w sali gimnastycznej i w zależności od potrzeb na świeżym powietrzu ( boiska sportowe, las).

Cel główny:

Kształtowanie prawidłowego rozwoju fizycznego i profilaktyka wad postawy ciała.

Cel główny będzie realizowany poprzez:

– unikanie zachowań powodujących wady postawy, a przejawianie zachowań i stosowanie

ćwiczeń sprzyjających prawidłowej postawie ciała,

– wyrabianie nawyku prawidłowej postawy ciała,

– wzmacnianie gorsetu mięśniowego;

– stosowanie zasady dyscyplinowania ciała i ducha w działaniach codziennych;

– przeciwdziałanie niepożądanym zjawiskom rozwojowym oraz likwidowanie zjawisk już

zaistniałych.

Cele szczegółowe:

– zwiększanie ogólnej sprawności fizycznej i wydolności organizmu dziecka poprzez

stosowanie ćwiczeń kształtujących, oddechowych i wytrzymałościowych, a także gier i zabaw

ruchowych,

– wyrabianie nawyku prawidłowej postawy,

– niwelowanie odruchów nieprawidłowej postawy,

– korygowanie zaburzeń stałych ciała – zapobieganie utrwaleniu i pogłębianiu tych zaburzeń,

– wyrównywanie zaburzeń w rozwoju motoryczności,

– poprawa nieprawidłowej pracy aparatu oddechowego poprzez koordynację oddechu z

Ćwiczeniami,

– kształtowanie i zwiększanie wytrzymałości i siły mięśniowej,

– nauczenie przyjmowania pozycji skorygowanej mięśni osłabionych,

– likwidacja (rozciągnięcie) przykurczów mających bezpośredni wpływ na kształtowanie

postawy,

– wyrabianie nawyku prawidłowego stawiania stóp w chodzie, w biegu,

Metody i formy:

metoda praktycznego działania(ćwiczenia),

słowne(pogadanki, wykłady),

oglądowe(pokaz, obserwacja).

Tematy innowacji:

ćwiczenia kształtujące postawę ciała, poszczególne zdolności motoryczne i zwiększające zakresy ruchu we wszystkich stawach,

różne techniki ćwiczeń:

pilates: wzmocnienie mięśni całego ciała, w szczególności mięśni głębokich grzbietu,

joga: niwelowanie dolegliwości bólowych ,antystresowe i relaksujące stosowanie pozycji asan na kręgosłup,

stretching: zajęcia skoncentrowane na rozciąganie tylnej i przedniej taśmy anatomicznej ciała,

wykonywanie ćwiczeń z hantlami, gumami, ciężarkami, piłkami lekarskimi,

wykłady na temat wad postawy, przyjmowania neutralnej postawy ciała, prawidłowego stania i chodzenia,

programy mobilizacyjne:

dolna część pleców i tułów,

klatka piersiowa i przednia część barków,

górna część pleców, mięsień czworoboczny i łopatka,

głowa,

szyja,

staw skokowy,

stopa, palce stóp.

 

Spodziewane efekty:

Celem wprowadzenia innowacji jest wdrożenie prawidłowych nawyków ruchowych i podniesienie świadomości uczniów. Uczniowie biorąc udział w  zajęciach innowacyjnych, zdobędą wiedzę i podniosą swoją sprawność. Efektem wprowadzenia innowacji będzie indywidualna kontynuacja systematycznego uprawiania wybranej formy ruchowej jako przeciwdziałanie wadom kręgosłupa.

Ewaluacja:

dokumentacja: porównanie wyników testu mobilności ruchomości w stawach we wrześniu i maju, wywiad  z uczniami,

obserwacje uczniów w czasie zajęć,

samoocena realizacji innowacji przez nauczyciela.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status