32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

Zdrowo i sportowo


Innowacja powstała z myślą o obecnych trendach zdrowego i aktywnego trybu życia. Racjonalne odżywianie wywiera wpływ na aktywność psychiczną dziecka i wzbogaca wiedzę dziecka o zdrowiu własnym i innych, tworząc warunki do promowania zdrowego stylu życia oraz nabywania umiejętności dbania o zdrowie. W edukacji szkolnej akcent winien być położony nie tylko na wiedzę o zdrowiu i sposobach jego ochrony, ale również na dostarczeniu dzieciom argumentów, które świadczą o korzyściach płynących z dbania o własne zdrowie i pomnażanie jego potencjału. W ten sposób dziecko samo lub z pomocą dorosłych podejmie działania prozdrowotne w najróżniejszych sytuacjach życiowych. Promocja zdrowia jest ideą ogólnoświatową i wdrażanie od najmłodszych lat konkretnych zachowań, nawyków i przyzwyczajeń zaprocentuje w dorosłym życiu. Głównym celem innowacji jest kształtowanie prawidłowych nawyków i postaw prozdrowotnych u  uczniów, aby dzieci prowadzili zdrowy styl życia troszczyły się o własne zdrowie, spędzały czas aktywnie na świeżym powietrzu, prawidłowo się odżywiały oraz dbały o swoje bezpieczeństwo. Ważne jest, aby zdobyte w szkole wiadomości i umiejętności przenosiły na grunt domowy.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status