32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

Wizja i misja

Misja

Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie-naucz.

Jeśli nie wie-wytłumacz.

Jeśli nie może- pomóż.”

Janusz Korczak

     Szkoła powinna zapewniać warunki kształcenia i wychowania uczniów, wspierać ich we wszechstronnym i harmonijnym rozwoju, tak aby stali się odpowiedzialnymi, kreatywnymi i wrażliwymi członkami społeczności, w której funkcjonują, aby potrafili wykorzystywać własny potencjał i dostosowywać się do szybko zmieniającej się rzeczywistości, ucząc się przez całe życie. W szkole powinien panować klimat zaufania, współpracy, współodpowiedzialności i życzliwości.

     Dialog i negocjacje będą metodami na rozwiązywanie spraw trudnych i konfliktowych. Wszyscy pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni, rodzice i uczniowie będą przyczyniać się do realizacji celów oraz zadań statutowych szkoły. Szkoła dołoży wszelkich starań, aby uczeń czuł się pewnie i bezpiecznie. Wprowadzone zasady norm i reguły współżycia społecznego będą konsekwentnie przestrzegane i egzekwowane.

 

Wizja

     Wizja szkoły opiera się na harmonijnym współdziałaniu wszystkich organów szkoły i środowiska, zmierzającemu do zapewnienia uczniom warunków umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie w dynamicznie rozwijającym się świecie.
      Naszym celem jest stworzenie możliwości do wszechstronnego rozwoju intelektualnego i rozwoju osobowości każdego ucznia, tak, aby słowo „szkoła” nie była kojarzona tylko z budynkiem, ale przywodziła na myśl następujące skojarzenia:

 

Szkoła uczy każdego ucznia – uczniowie są bardzo dobrze przygotowywani do dalszego etapu edukacji, osiągają dobre wyniki z egzaminu ósmoklasisty; licznie biorą udział w konkursach i zawodach.

 

Szkoła uczy myśleć i rozumieć świat – uczniowie uczą się metodami aktywnymi, opartymi na współpracy, współdziałaniu i realizacji projektów.

 

Szkoła uczy przestrzegania praw ucznia oraz promuje zdrowy styl życia – panuje w niej życzliwa, pełna wzajemnego szacunku atmosfera.

 

Szkoła rozwija pasje i zainteresowania – uczniowie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych.  Uczniowie mają szansę poznać i rozwijać swoje talenty, zdolności i mocne strony.

 

Szkoła jest otwarta dla innych –  uczniowie uczestniczą w różnych formach działalności charytatywnej, aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym.

 

Szkoła jest nowatorska –  bierze udział w projektach edukacyjnych, korzysta z dziennika elektronicznego, z tablic interaktywnych oraz sprzętu komputerowego ze stałym dostępem do Internetu.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status