32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

Aktyw biblioteczny

W roku szkolnym 2023/2024 w aktywną pracę biblioteki szkolnej włączyły się następujące osoby:

Kornelia Leśniak

Nadia Wołowicz 

Julia Paletko i Lena Kordaszewska 

Tatiana Skubis klasa 5

Wiktoria Hryniewicka

Wiktoria Hryniewicka klasa 5

 

Do zadań aktywu bibliotecznego należy:

1. Pomoc w udostępnianiu książek – podczas dyżurów:
a) wyszukiwanie kart czytelnika,
b) wyszukiwanie i podawanie lektur z półek oraz ponowne włączanie ich do księgozbioru,
c) wypełnianie kart czytelnika,
d) pomoc przy prowadzeniu statystyki wypożyczeń,
2. Wykonywanie prostych prac biblioteczno  – technicznych.
3.  Aktywny udział w organizowanych imprezach bibliotecznych promujących czytelnictwo i bibliotekę szkolną.
4. Promowanie czytelnictwa i działalności biblioteki szkolnej.
5. Rozwijanie umiejętności poszukiwania wiadomości w różnych źródłach informacji.
6. Dbanie o estetyczny wygląd biblioteki.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status