32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

Explore the World – Odkrywaj świat

Rok szkolny 2021/22

Innowacja pt. „Explore the World – Odkrywaj świat” będzie realizowana przez uczniów klasy IV oraz V Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Jaroszowcu jako część zajęć dydaktycznych nie zwiększając tym samym kosztów jej realizacji. Innowacja jest uzupełnieniem Programu nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego w klasach IV – VIII szkoły podstawowej”, którego autorkami są: Katarzyna Niedźwiedź Jolanta Sochaczewska-Kuleta Dorota Wosińska.

Na zajęciach będą stosowane różnorodne metody i formy pracy, m.in. metoda projektu, dramy, task-based learning, praca w grupach i parach. Innowacja będzie korelowała również z technologią informacyjną. W trakcie zajęć uczniowie będą korzystali z aplikacji do nauki języka angielskiego takich jak Quizlet czy Kahoot. Doskonaleniu umiejętności językowych będą sprzyjać również projekcje krótkich filmów o tematyce geograficzno-kulturowej oraz przeczytanie co najmniej jednej uproszczonej lektury w ciągu roku szkolnego.

Uczniowie będą także tworzyć gazetkę ścienną o tematyce kulturowej.

Rok szkolny 2020/21

Innowacja pedagogiczna „Explore the World – Odkrywaj świat” realizowana jest przez uczniów klasy IV Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Jaroszowcu jako część zajęć dydaktycznych. Ma na celu poszerzenie wiedzy uczniów na temat innych kultur. Podczas zajęć wykorzystywane są autentyczne materiały m.in. krótkie filmy obrazujące życie na innych kontynentach. Aby rozwinąć umiejętność czytania ze zrozumieniem uczniowie przeczytają w ciągu roku jedną uproszczoną lekturę. Ważnym elementem innowacji są również metody i formy pracy na zajęciach, takie jak metoda projektu i dramy, które aktywizują uczniów i zachęcają do nauki języka obcego.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status