Explore the World – Odkrywaj świat

Innowacja pedagogiczna „Explore the World – Odkrywaj świat” realizowana jest przez uczniów klasy IV Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Jaroszowcu jako część zajęć dydaktycznych. Ma na celu poszerzenie wiedzy uczniów na temat innych kultur. Podczas zajęć wykorzystywane są autentyczne materiały m.in. krótkie filmy obrazujące życie na innych kontynentach. Aby rozwinąć umiejętność czytania ze zrozumieniem uczniowie przeczytają w ciągu roku jedną uproszczoną lekturę. Ważnym elementem innowacji są również metody i formy pracy na zajęciach, takie jak metoda projektu i dramy, które aktywizują uczniów i zachęcają do nauki języka obcego.  

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status