32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

Lekturki spod chmurki

W dobie dzisiejszych czasów, gdzie prym wiodą gry komputerowe i smartfony, bardzo ciężko jest zachęcić dzieci do czytania książek, a tym bardziej lektur.  Aby zminimalizować problem i zainspirować dzieci do czytania Szkoła Podstawowa w Jaroszowcu bierze udział w drugiej edycji międzynarodowego projektu edukacyjnego , wspierającego rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas 1-3: „Czytam z klasą- lekturki spod chmurki”

 Jest to edycja II projektu, która od 23 września 2020 do 21 czerwca 2021 będzie realizowana jako innowacja w klasie 3. 

Autorem i organizatorem projektu jest pani Honorata Szanecka, dyrektor i nauczyciel w Szkole Podstawowej w Klonowie. 

 

Celem projektu jest: 

-rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,  

-rozwijanie aktywności czytelniczej 

-doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania, 

-zachęcanie rodziców do czytania dzieciom, 

-integracja zespołu klasowego, 

-współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych, 

-wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym – rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie. 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status