32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

UKS

Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orły Jaroszowiec”:

Prezes – Wojciech Bąk

Z-ca prezesa – Dorota Wolska

Sekretarz – Dariusz Haberka

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orły Jaroszowiec” – Piotr Głąbek

Osoba odpowiedzialną za monitorowanie Polityki Ochrony Małoletnich w Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orły Jaroszowiec”  –  zastępca Prezesa UKS – Dorota Wolska

 

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „ORŁY JAROSZOWIEC”

Kolejowa 18
32-310 Jaroszowiec

NIP: 637 222 05 05

REGON: 524 567 936

Stowarzyszenie zarejestrowane w ewidencji Klubów Sportowych prowadzonej przez Starostę Olkuskiego

Numer wpisu do ewidencji: 96

Nr konta bankowego PKO Bank Polski:

62 1020 2430 0000 8502 0094 2045

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status