32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

LAPBOOKOWA NAUKA- CZTERY PORY ROKU

Innowacja pedagogiczna
„LAPBOOKOWA NAUKA-
CZTERY PORY ROKU”

 

 

Temat innowacji: „Lapbookowa nauka- cztery pory roku”

Nazwa placówki: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORŁA BIAŁEGO W JAROSZOWCU

Autor innowacji: Małgorzata Skrzypczak

Przedmiot, na którym będzie wprowadzona innowacja: zajęcia edukacji wczesnoszkolnej klasa III.

Rodzaj innowacji:programowo -metodyczna

Data wprowadzenia innowacji: październik   2023

Data zakończenia innowacji: czerwiec 2024

 

Cele wprowadzenia innowacji:

Innowacja ma zapewnić wysokąjakość kształcenia z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów. Głównym celem wprowadzanej innowacji jest uporządkowanie, systematyzowanie i utrwalania wiadomości o porach roku.


Opis innowacji:

Wstęp:

Lapbook to  rodzaj teczki tematycznej i obrazkowej mapy myśli, w której  umieszcza się informacje, ciekawostki, zadania i zagadki na wybrany temat. To wszystko jest przedstawione w ciekawej formie graficznej:przegródek, kieszonek , zakładek , harmonijek czy  mini-książeczek.

Cele innowacji:

 • uatrakcyjnieniezajęć edukacyjnych,
 • poszerzenie wiedzy o porach roku,
 • zwiększenie motywacji uczniów do samodzielnej nauki,
 • rozwijanie umiejętności atrakcyjnego sposobu przedstawianie zdobytej wiedzy,
 • powtórki materiału,
 • wdrażanie do staranności,
 • rozwijanie motoryki ręki,
 • rozwijanie kreatywności,
 • nauka organizacji pracy.

 

Metody pracy:

 • podające,
 • poszukujące,
 • praktycznego działania

 

Formy pracy:

 • indywidualne
 • praca w parach
 • zespołowe

Wykorzystywane narzędzia dydaktyczne:

 • brystol formatu a3
 • materiały papiernicze,
 • materiały do lapbooka

Korzyści wdrożenia innowacji (przewidywane osiągnięcia):

Uczniowie:

 • pogłębiają wiedzę o porach roku,
 • poznają atrakcyjne formy nauki,
 • ćwiczą motorykę ręki,
 • rozwijają czytanie i pisanie,
 • poszerzają słownik,
 • uczą się organizacji pracy,
 • podnoszą poziom wycinania, kolorowania i klejenia i planowania swojej pracy.

Tematyka lapbooków

WIOSNA
– Zwiastuny wiosny
– Wiosenne porządki
LATO

– Lato na polach i łąkach
– Bezpieczne wakacje

JESIEŃ
– Dary jesieni
– Jesienna pogoda
– Jesienią w lesie
ZIMA
– Zimowa pogoda
– Sporty zimowe
– Bezpieczna zima
– Zwierzęta przygotowują się do zimy

 

Czas realizacji

WIOSNA- marzec
LATO- czerwiec

JESIEŃ- październik
ZIMA- styczeń

Ewaluacja, wnioski, zalecenia na przyszłość:

W ramach ewaluacji wdrożonej innowacji prowadzona będzie obserwacja pracy uczniów. Pozwoli ona ocenić stopień realizacji założonych celów, wyciągnąć wnioski i podjąć decyzję o ewentualnym kontynuowaniu innowacji w kolejnym roku szkolnym.

 

Małgorzata Skrzypczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status