32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

Total Recall

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Jaroszowcu

 

Innowacja pedagogiczna

 

TYTUŁ INNOWACJI:

“Total Recall”

RODZAJ INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ:

METODYCZNA

  

Autor: MARCELINA KAMIONKA

 

 

TYTYŁ INNOWACJI

“Total Recall”

AUTOR INNOWACJI

Marcelina Kamionka

RODZAJ INNOWACJI

metodyczna

DATA WPROWADZENIA innowacji

wrzesień 2023

DATA ZAKOŃCZENIA INNOWACJI

czerwiec 2024

ZAKRES INNOWACJI, KOGO DOTYCZY

Innowacja pt. “Total Recall” będzie realizowana przez uczniów klasy VIII Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Jaroszowcu jako część zajęć dydaktycznych nie zwiększając tym samym kosztów jej realizacji. Innowacja jest uzupełnieniem Programu nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego w klasach IV – VIII szkoły podstawowej”, którego autorkami są: Katarzyna Niedźwiedź, Jolanta Sochaczewska-Kuleta, Dorota Wosińska. 

NOWATORSKI CHARAKTER

Innowacja dotyczy metody utrwalania nowopoznanych wiadomości. Działania zostały zaplanowane tak, aby w każdym tygodniu podczas zajęć uczniowie powtarzali nie tylko bieżący materiał, ale także wszystkie treści zrealizowane od początku roku szkolnego.

Powtórki będą miały formę pytań umieszczonych w kole fortuny w platformie Wordwall, których liczba nie będzie się zmniejszać, a powiększać z każdym tygodniem. Systematyczny powrót do wiadomości z poprzednich rozdziałów ułatwi uczniom gruntowne i solidne utrwalenie treści programowych.

UZASADNIENIE, POWÓD OPRACOWANIA

Uczniom coraz trudniej jest zatrzymać nowopoznane wiadomości w pamięci długotrwałej. Niejednokrotnie zdarza się tak, że już kolejnego dnia nie pamiętają o czym uczyli się wczoraj.

Zaangażowanie emocji poprzez losowanie pytań na platformie pozwoli na przyciągnięcie uwagi uczniów, a także na systematyczne powtórki przed egzaminem ósmoklasisty.

PROCEDURA WDRAŻANIA INNOWACJI

Innowacja jest uzupełnieniem Programu nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego w klasach IV – VIII szkoły podstawowej” i będzie realizowana podczas zajęć języka angielskiego w klasie VIII.

Podczas realizacji innowacji nacisk będzie kładziony na następujące aspekty:

– systematyczne utrwalanie wiadomości,

– wykorzystanie na zajęciach  narzędzi TIK oraz zachęcanie uczniów do korzystania z nich w procesie samodzielnego uczenia się,

– przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty,

– kształtowanie u uczniów nawyku systematycznego powtarzania wiadomości/

SPODZIEWANE EFEKTY

Dla szkoły:

  1. Wzbogacenie tradycyjnych metod nauczania.
  2. Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły.

Dla uczniów:

  1. Poznanie nowych metod utrwalania wiadomości.
  2. Wykorzystywanie TIK w procesie kształcenia oraz samokształcenia.
  3. Zwiększenie kompetencji językowych.
  4. Budowanie solidnych fundamentów dla dalszej edukacji językowej. 

EWALUACJA

BIEŻĄCA

– obserwacja i analiza aktywności i pracy uczniów

– rozmowy z uczniami

KOŃCOWA

– ankieta przeprowadzona wśród uczestników

– informacje umieszczone na stronie szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status