32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

Deutsch plus

CELE PROJEKTU: 

 

 • Zaangażowanie dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i rodziców w działania na rzecz propagowania języka niemieckiego. 
 • Stworzenie silnej sieci szkół, które oferują naukę języka niemieckiego w zwiększonym zakresie lub potrzebują wsparcia w prowadzeniu działań w tym kierunku. 
 • Goethe-Institut jest ważnym partnerem, zapewniającym wysoki poziom kwalifikacji zawodowych nauczycieli i polepszenie tym samym jakości zajęć lekcyjnych z języka niemieckiego we wszystkich typach szkół w całej Polsce. 
 • Wyraźne zaangażowanie nauczycieli w projekty i konkursy związane z językiem niemieckim, poprzez zachęcanie uczniów do udziału w tego typu inicjatywach. 
 • Aktywny udział uczniów ze wszystkich typów szkół w wydarzeniach (imprezach, konkursach, projektach) przygotowanych w ramach oferty Goethe-Institut. 

 

KORZYŚCI:  

 

Dla szkoły 

 • członkostwo w prestiżowej sieci szkół w Polsce (wyróżnienie plakietką Deutsch Plus) 
 • współpraca z Goethe-Institut 
 • patronat Ambasady Niemiec w Polsce 
 • doradztwo w obszarze wsparcia nauczania języka niemieckiego 
 • wizyty młodych ludzi z Niemiec w szkole, możliwość kontaktu z „żywym językiem” 
 • poszerzenie wizerunku szkoły w lokalnych mediach (udział w projektach, obecność lokalnej prasy podczas organizowanych imprez) 
 • zaproszenie do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji dyrektorów w Warszawie 

Dla nauczycieli 

 • doradztwo metodyczno-dydaktyczne 
 • bezpłatne materiały dydaktyczne do wykorzystania na zajęciach 
 • członkostwo w sieci Deutsch Plus: wymiana doświadczeń, informacje o szkoleniach, webinariach, impreza kulturalnych 
 • bezpłatny udział w szkoleniach online 
 • doradztwo / szkolenia dotyczące przygotowania do egzaminów Goethe-Institut i ich przeprowadzania 
 • dostęp do nagrań lekcji pokazowych 

Dla uczniów 

 • możliwość udziału w ogólnopolskim konkursie wraz z atrakcyjnymi nagrodami 
 • udział w jednym z trzech oferowanych projektów ogólnopolskich na temat muzyka, gotowanie, czy ochrona środowiska 
 • spotkania z młodymi ludźmi z Niemiec 
 • udział w wymianie uczniowskiej online (e-twinning) 
 • udział w bezpłatnych lekcja Skype 
 • zniżki przy przystąpieniu do egzaminów Goethe-Institut z możliwością przeprowadzenia ich bezpośrednio w szkole 

 

 

PATRONAT 

Projekt „Deutsch Plus” został objęty patronatem Ambasady Niemiec w Warszawie. 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status