32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

Opieka zdrowotna nad uczniami

OPIEKA ZDROWOTNA NAD UCZNIAMI

Od dnia 12 września 2019 obowiązuje nowa ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami. (ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. Poz. 1078. o opiece zdrowotnej nad uczniami)

Oto krótka informacja o zakresie opieki zdrowotnej nad uczniami pielęgniarki lub higienistki szkolnej na terenie szkoły.

  1. Pielęgniarka lub higienistka szkolna planuje i realizuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami na terenie szkoły lub miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zależności od ilości dzieci.
  2. Świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej obejmują:

* wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych,  

*kierowanie postępowaniem poprzesiewowym,

*czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi,

*sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.

*udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć,

*prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I–VI) grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni;

  

     3.Rodzice uczniów małoletnich oraz pełnoletni uczniowie mają prawo do wyrażenia sprzeciwu w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej, złożonego w formie pisemnej do pielęgniarki lub higienistki szkolnej.

 

1) ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. Poz. 1078. o opiece zdrowotnej nad uczniami

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status