32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

Sing Along

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Jaroszowcu

Innowacja pedagogiczna

 

TYTUŁ INNOWACJI:

“Sing Along”

RODZAJ INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ:

METODYCZNO-PROGRAMOWA

 

Autor: MARCELINA KAMIONKA

 

TYTYŁ INNOWACJI

“Sing Along”

AUTOR INNOWACJI

Marcelina Kamionka

RODZAJ INNOWACJI

metodyczno-programowa

DATA WPROWADZENIA innowacji

wrzesień 2023

DATA ZAKOŃCZENIA INNOWACJI

 czerwiec 2024

ZAKRES INNOWACJI, KOGO DOTYCZY

Innowacja pt. “Sing Along” będzie realizowana przez uczniów klasy V Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Jaroszowcu jako część zajęć dydaktycznych nie zwiększając tym samym kosztów jej realizacji. Innowacja jest uzupełnieniem Programu nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego w klasach IV – VIII szkoły podstawowej”, którego autorkami są: Katarzyna Niedźwiedź Jolanta Sochaczewska-Kuleta Dorota Wosińska. 

NOWATORSKI CHARAKTER

Innowacja ma na celu rozwinięcie u uczniów umiejętności rozumienia ze słuchu poprzez pracę z autentycznymi tekstami piosenek. Lekcje te pozwolą spojrzeć na naukę języka angielskiego z innej perspektywy i oderwać się od schematu tradycyjnych zajęć. Tematyka utworów będzie związana z przyjaźnią, miłością czy dążeniem do realizacji swoich pasji.

Zaplanowałam ćwiczenia indywidualne, w parach oraz w grupach, które będą miały na celu zmotywowanie uczniów do poznawania żywego języka.

UZASADNIENIE, POWÓD OPRACOWANIA

Innowacja “Sing Along” jest moją odpowiedzią na potrzeby oraz zainteresowania uczniów. Słuchanie muzyki, w tym piosenek anglojęzycznych jest na dzieci i nastolatków jedną z ulubionych form spędzania wolnego czasu. Korzystając z różnorodnych aplikacji słuchają, śledzą teksty piosenek, a także próbują je samodzielnie śpiewać. Materiał, który zostanie opracowany na zajęciach będzie mógł z przyjemnością być wykorzystywany poza klasą w codziennym życiu.

PROCEDURA WDRAŻANIA INNOWACJI

Innowacja jest uzupełnieniem Programu nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego w klasach IV – VIII szkoły podstawowej” i będzie realizowana podczas zajęć języka angielskiego w klasie V.

Podczas realizacji innowacji nacisk będzie kładziony na następujące aspekty:

– rozwijanie umiejętności językowych, w szczególności rozumienia ze słuchu,

– wzbogacanie słownictwa,

– dostrzeganie różnic pomiędzy językiem formalnym i potocznym

– wykorzystanie na zajęciach  narzędzi TIK oraz zachęcanie uczniów do korzystania z nich w procesie samodzielnego uczenia się.

SPODZIEWANE EFEKTY

Dla szkoły:

  1. Wzbogacenie tradycyjnych metod nauczania.
  2. Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły.

Dla uczniów:

  1. Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu oraz zapamiętywania słownictwa.
  2. Wykorzystywanie TIK w procesie kształcenia oraz samokształcenia.
  3. Zachęcanie do wykorzystywania języka angielskiego nie tylko w środowisku klasowym.
  4. Budowanie solidnych fundamentów dla dalszej edukacji językowej.

EWALUACJA

BIEŻĄCA

– obserwacja i analiza aktywności i pracy uczniów

– rozmowy z uczniami

KOŃCOWA

– ankieta przeprowadzona wśród uczestników

– sprawozdanie z przeprowadzonej innowacji

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status