32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

Creative Writing – Kreatywne pisanie

Innowacja pt. „Creative Writing – Kreatywne pisanie” realizowana jest przez uczniów klasy VII Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Jaroszowcu jako część zajęć dydaktycznych. Ma na celu zachęcanie uczniów do posługiwania się językiem angielskim w realnych sytuacjach oraz do położenia większego nacisku na rozwój sprawności produktywnych. Uczniowie w kreatywny sposób tworzą formy pisemne uwzględnione w podstawie programowej. Doskonaleniu umiejętności sprzyja dobór odpowiednich metod aktywizujących i form nauki, a także tworzenie portfolio swoich wypowiedzi. Uczniowie biorą udział w międzynarodowych działaniach polegających na wymianie korespondencji drogą elektroniczną z uczniami z innego kraju. 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status