32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców

Przewodniczący – pan Dariusz Haberka

Zastępca – pani Dorota Wolska

Sekretarz – pani Anna Maduzia

Skarbnik – pani Małgorzata Michta

Konto Rady Rodziców:  Bank Spółdzielczy w Wolbromiu, Oddział w Olkuszu, ul. Rynek 29, 32-300 Olkusz

Nr rachunku: 57 8450 0005 0050 0552 5981 0003

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status