Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców

Przewodniczący – pan Paweł Pokwap

Zastępca – pan Dariusz Haberka

Sekretarz – pani Katarzyna Suder

Skarbnik – pani Gabriela Kałwa

Konto Rady Rodziców:  Bank Spółdzielczy w Wolbromiu, Oddział w Olkuszu, ul. Rynek 29, 32-300 Olkusz

Nr rachunku: 57 8450 0005 0050 0552 5981 0003

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status