32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

Zestaw procedur szkolnych

BEZPIECZNA SZKOŁA

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole

PROCEDURY INTERWENCYJNE WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH ZAISTNIAŁYCH NA TERENIE SZKOŁY

Procedury Bezpieczeństwa

w okresie pandemii Covid-19 obowiązujące  na terenie Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Jaroszowcu od 1 września 2021r.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status