32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

KONKURS KULINARNY „Talent i Praca – Piekielna Kuchnia”

KONKURS KULINARNY „Talent i Praca – Piekielna Kuchnia”

ORGANIZATOR:Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu, ul. Minkiewicza 2 przy współpracy z ZS nr 4.

ADRESAT TURNIEJU:Uczniowie szkół podstawowych z powiatu olkuskiego

ZADANIE KONKURSOWE:

  1. Opracowanie przepisu kulinarnego na włoski deser, odpowiadający na pytanie: Deser słodki czy słony?
  2. Zawodnicy sami muszą opracować przepisy kulinarne, które w dalszym etapie sami skomponują i zaprezentują przed Komisją konkursową.
  3. Potrawy konkursowe będą wykonywane na stoiskach przygotowanych przez organizatorów.
  4. Praca konkursowa ma być przygotowana przez zespół składający się z dwóch osób.
  5. Każdy zespół dwuosobowy może być autorem tylko jednej pracy konkursowej.

TERMIN

Prace konkursowe będą przyjmowane do 06.10.2023 r. (Przepisy kulinarne wraz z wypełnionymi załącznikami 1 i 2 należy dostarczyć do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu, ul. Minkiewicza 2, pok. nr 34, z dopiskiem – Konkurs kulinarny „Talent i Praca – Piekielna Kuchnia”)

Wyłonienie finalistów konkursu nastąpi do dnia 11.10.2023 r.

FINAŁ odbędzie się 17.10.2023r.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status