32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ

EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ

Egzamin teoretyczny na kartę rowerową odbędzie się w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Jaroszowcu w dn. 29.05.2023r., natomiast w dn. 31.05.2023r. odbędzie się egzamin praktyczny. 

Do egzaminu  mogą przystąpić uczniowie, którzy ukończyli 10 rok życia oraz ci, którzy nie zdawali, bądź nie zdali egzaminu w poprzednich latach.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status