32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

Zadbajmy o apartamenty dla ptaków – po co im one?

Lasy, parki i ogrody są miejscem gniazdowania wielu gatunków ptaków. Część z nich to dziuplaki czyli ptaki zakładające gniazda w dziuplach. Niestety stare drzewa są rzadkością, stąd liczba naturalnych dziupli jest ograniczona. Aby zapewnić im więcej miejsc do gniazdowania zawiesza się budki lęgowe. Większość dobrze wykonanych i powieszonych budek może zostać przez ptaki zajęta. Budki są chętnie zasiedlane przez sikory, pliszki, muchołówki, wróble, mazurki, kowaliki, czy szpaki.

Budki lęgowe dla ptaków. Zestaw 10Produkt PL 11101932309 - Allegro.plBudki lęgowe dla ptaków – Jest ich cała gama różnych rodzajów i rozmiarów, które nie są bez znaczenia. Ponieważ na ptaki zamieszkujące budki czyha wiele zagrożeń. O czym poniżej.

Rozmiary budek dla przykładowych gatunków są bardzo istotne:

– dotyczą wnętrza budek (cm) czyli bez doliczania grubości deski;

– grubości deski 18-21 mm;

– deski nieklejone;

– deski od wewnątrz budki nieheblowane.

PTAKabcde
bogatka i muchołówka żałobna283011 x 11213,3
inne sikory283011 x 11212,7
wróble283011 x 11213,3
kowalik283011 x 11213,3
szpak363813 x 13264,7

Schemat konstrukcji budki lęgowej

Ptaki, które na co dzień widujemy w naszym szkolnym ogrodzie w okresie lęgowym poszukują miejsc na złożenie jaj i wychowanie piskląt. Niektóre z nich poszukują naturalnych dziupli w starych pniach drzew – tych z kolei w naszym ogrodzie brakuje. Dlatego warto stworzyć naszym skrzydlatym przyjaciołom warunki imitujące naturalną dziuplę – takie zadanie spełni dobrze przygotowana budka lęgowa. Budki lęgowe dla ptaków należy rozwiesić w ogrodzie na początku wiosny lub na jesień. Śpieszmy się!!!

Zapraszam uczniów wraz z rodzicami i dziadkami do udziału w akcji budowania M1 dla ptaków, które zamieszkują tereny Jaroszowca. Termin wykonania budek lęgowych – 28 luty 2022r. Prace proszę o dostarczenie do portierni szkolnej lub bezpośrednio do koordynatora akcji wraz z kartką podpisaną imieniem, nazwiskiem i klasą ucznia, do której uczęszcza.

Każdy uczeń Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Jaroszowcu za przyniesienie budki lęgowej, od koordynatora akcji otrzyma pisemną pochwałę.

M1 dla ptaków, które zamieszkują tereny Jaroszowca. Termin wykonania budek lęgowych – 28 luty 2022r. Prace proszę o dostarczenie do portierni szkolnej lub bezpośrednio do koordynatora akcji wraz z kartką podpisaną imieniem, nazwiskiem i klasą ucznia, do której uczęszcza.

Koordynator akcji: Ewelina Maryszewska-Polan

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status