32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

Wyniki konkursu Szkolne Przygody Gangu Fajniaków

            Uczniowie  SP w Jaroszowcu z wielkim zaangażowaniem brali udział w akcji „Szkolne Przygody Gangu Fajniaków”.  Eksperymenty z wodą, powietrzem, ogniem i ziemią wywołały wiele emocji, nie raz zdziwienie i zaskoczenie na twarzach dzieci. Poprzez udział w projekcie wszyscy uwrażliwili się na otaczające  środowisko przyrodnicze i uporządkowali sobie wiedzę na jego temat, zrozumieli co dzieje się wokół nich. Podejmowane działania znacząco zachęciły uczniów do działania, rozwinęły wrażliwość słuchową i koncentrację uwagi. Wykonywane prace plastyczne udowodniły ich pomysłowość i kreatywność.

           Posegregowana wiedza przekazana pozostałym uczniom naszej szkoły oraz rodzinom umocniła nas w głębokim poczuciu odpowiedzialności za ochronę środowiska, a zarazem za życie w lepszym świecie. Nauczyła nas współpracy międzyklasowej i międzyszkolnej oraz pozwoliła zaszczepić empatię, prawo dzieci do eksperymentów.

mgr Beata Kruszenko

Uczniowie klasy II zdobyli nagrodę w kategorii Ogień.

Gratulujemy!

hdrpl
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status