32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

PUBLIKACJA WYNIKÓW EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

PUBLIKACJA WYNIKÓW EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną opublikowane 3 lipca o godzinie 10.00. Zdający będą mogli zobaczyć swoje szczegółowe wyniki w Zintegrowanym Interfejsie Użytkownika (ZIU).

  • Do serwisu można zalogować się loginem i hasłem otrzymanym w szkole.
  • Informacja wstępna o wynikach ukaże się na stronie OKE w Krakowie również o godzinie 10.00.
  • Zaświadczenie z wynikami egzaminu ósmoklasisty będzie można odebrać w szkole 6 lipca.
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status