32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

„POKÓJ W SERCU – POKÓJ NA ŚWIECIE”- konkurs!

Szanowni Państwo,
w imieniu organizatora, pana Ryszarda Pawki – dyrektora Szkoły Podstawowej nr 50 w Lublinie oraz własnym pragnę zaprosić uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w XXIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu literacko-plastycznego Stefan Kardynał Wyszyński – naszym Patronem pod hasłem: „POKÓJ W SERCU – POKÓJ NA ŚWIECIE”.

Nasza szkoła współorganizuje wydarzenie wraz z Katolickim Stowarzyszeniem „Civitas Christiana” – Centrum  Myśli Prymasa Wyszyńskiego Oddział Okręgowy w Lublinie, Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz Dzielnicowym Domem Kultury „Węglin”. Od wielu lat cieszy się popularnością wsród polskich uczniów i ich licznym udziałem. Tegoroczna edycja została objęta patronatem honorowym m.in. Pana Przemysława Czarnka – Ministra Edukacji i Nauki.
Uprzejmie proszę o umieszczenie informacji o Konkursie na stronie placówki, aby mogła dotrzeć do jak największego grona dzieci i młodzieży szkolnej.



Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status