32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY OD 18 STYCZNIA DO 31 STYCZNIA 2021R.

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY OD 18 STYCZNIA DO 31 STYCZNIA 2021R.

Klasy I-II wchodzą do szkoły głównym wejściem i udają się do szatni mieszczących się  w klasach ( klasa I- szatnia w klasie nr 7, klasa II – szatnia w klasie nr 9) . Uczniowie pozostawiają obuwie zmienne w woreczkach.  

Uczniowie I klasy uczą się w sali nr 8, uczniowie II klasy uczą się w sali nr 10.

Uczniowie III klasy  wchodzą wejściem od strony sali gimnastycznej, udają się do szatni, a następnie na I. piętro do sali nr 3.

Każda klasa korzysta z odrębnych oznakowanych toalet, a w czasie przerw przebywa w wyznaczonych strefach.

W miarę możliwości uczniowie zajmują miejsca w świetlicy w gronie klasowym. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia świetlicowe należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę, szczególnie przed przyjęciem wychowanków, a także dezynfekować sprzęt  przy zmianie grupy, która z niego korzystała.

Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej ( przy sprzyjających warunkach atmosferycznych).

 Konsultacje dla uczniów klasy ósmej mogą odbywać się po zakończeniu lekcji w klasach I-III w grupach do 5 osób, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Po zakończeniu tych zajęć następuje mycie i dezynfekcja powierzchni dotykanych oraz dokładne wietrzenie sal.

Biblioteka jest czynna dla uczniów w poniedziałki w godzinach od 8.00-13.00 i w środy od 9.00-12.00 po wcześniejszym uzgodnieniu z bibliotekarzem.

Pozostałe OBOWIĄZUJĄCE informacje są zawarte w procedurze w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( w zakładce Dokumenty).

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status