32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

OPŁATY ZA OBIADY

OPŁATY ZA OBIADY

Opłaty za obiady na miesiąc październik należy uiścić do dn. 20.10.2023r.

Opłata wynosi: 21 dni x 6,50 = 136,50 zł.

Opłat należy dokonać w godz. 7.30-9.00 oraz 13.30-14.30, w innych godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Opłaty będą zbierane na dyżurce w okienku przy wejściu głównym do szkoły.
Termin uiszczania opłat za posiłki ustala się z góry do 20-ego dnia bieżącego miesiąca.

 Cena za obiad wynosi 6,50 zł. 

W przypadku nieobecności ucznia w szkole istnieje możliwość dokonania odpisu, przy czym fakt nieobecności należy zgłosić co najmniej dzień wcześniej lub najpóźniej do godziny 8.30 w dniu nieobecności dziecka w szkole. Wycieczki zbiorowe należy zgłaszać z tygodniowym wyprzedzeniem. 

BARDZO PROSIMY O ZGŁASZANIE NIEOBECNOŚCI NA OBIEDZIE DO SEKRETARIATU SZKOŁY LUB DO PANI AGNIESZKI, TEL. 32 6457097. 

Opłata podlega zwrotowi w wysokości iloczynu liczby dni niekorzystania z posiłku i wysokości opłaty za dany posiłek. 

W przypadku braku zgłoszenia kwota nie będzie zwracana. 

Uczniowie, którzy nie zapłacą w terminie, zostaną skreśleni z listy i nie będą wpuszczeni na obiad od nowego miesiąca. 

W razie odpisów w danym miesiącu u uczniów skreślonych z listy  będzie  możliwość otrzymania zwrotu pieniędzy lub wykorzystania zaległych obiadów na początku następnego miesiąca. 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status