32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

OPŁATY ZA OBIADY

OPŁATY ZA OBIADY

Informujemy, iż opłaty za obiady za miesiąc czerwiec będą przyjmowane w terminie od 17 maja do 2 czerwca.

Kwota do zapłaty za 15 obiadów ( do 23 czerwca) wynosi 52,50 zł.

Przy uiszczaniu opłaty prosimy o podanie konkretnej liczby dni, w których uczniowie będą spożywali obiady.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status