32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

NASZA SZKOŁA WŚRÓD GRANTOBIORCÓW FUNDACJI CEMEX “BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ”

NASZA SZKOŁA WŚRÓD GRANTOBIORCÓW FUNDACJI CEMEX                 “BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ”

Z przyjemnością informujemy, że nasz projekt, złożony w konkursie „Fabryka pomysłów” Konkurs Fundacji CEMEX dla NGO i instytucji edukacyjnych 2022 został wybrany przez ​Komisję Konkursową Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość” do realizacji.

Tytuł projektu: “Młodzi bez granic”

Tematyka: warsztaty muzyczno-wokalne, kulinarne i teatralne dla dzieci z Polski i Ukrainy.

Dotacja: 8.000,00 zł

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status