32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

NASZA NOWA PRACOWNIA JĘZYKOWA

NASZA NOWA PRACOWNIA JĘZYKOWA

“Iloma językami mówisz, tylekroć jesteś człowiekiem”.

J.W. Goethe

Znajomość języków obcych jest bardzo dobrą inwestycją we
własne umiejętności. Języków obcych warto się uczyć, gdyż dzięki zdobytym kompetencjom językowym czujemy się pewniej w podróży, możemy poznawać nowych ludzi, zawierać nowe przyjaźnie z ludźmi całego świata. To także dużo szersze perspektywy na lepsze zatrudnienie czy bardziej atrakcyjne stanowisko. Tym bardziej cieszy fakt, iż uczniowie naszej szkoły będą mogli uczyć się i doskonalić znajomość języków obcych w nowoczesnej pracowni.

Jej powstanie zawdzięczamy organowi prowadzącemu, firmie Glassolutions z Jaroszowca i wszystkim przyjaciołom szkoły, którzy zechcieli przekazać nam 1% podatku.

Symboliczne przekazanie kluczy uczniom klasy siódmej do pracowni odbyło się w obecności pana Norberta Bienia- Wójta Gminy Klucze, pana Andrzeja Janika- Dyrektora Zakładu “Glassolutions” w Jaroszowcu,  pana Pawła Pokwapa- przewodniczącego Rady Rodziców mocno wspierającego naszą inicjatywę, pani Violetty Auguścik- Dyrektora i nauczycielki języka niemieckiego oraz pani Marceliny Kamionki- nauczycielki języka angielskiego. 

Dziękujemy bardzo!

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status