32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

NARODOWE CZYTANIE W NASZEJ SZKOLE

NARODOWE CZYTANIE W NASZEJ SZKOLE

W trwającym Roku Romantyzmu Polskiego Szkoła im. Orła Białego w Jaroszowcu włączyła się w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania realizowaną pod Patronatem Honorowym Pary Prezydenckiej.

W sobotę 3 września, w scenerii ogrodu, przed budynkiem szkoły, odbyło się wspólne czytanie „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza.

Wydarzenie rozpoczęła miniatura teatralna pt. „Pani Twardowska” przygotowana przez uczniów i absolwentów szkoły: Anastazję Barczyk, Marię Majewską, Michalinę Nowak, Annę Jarno, Agatę Wiśniewską, Oliwiera Polana, Antoniego Kulika i Gabrielę Brąblik. Tuż po ich występie do publicznego odczytania utworów naszego narodowego wieszcza przystąpili: dyrektor szkoły Violetta Auguścik, pracownik administracji Elżbieta Foryś, polonistka Marzanna Waśniowska, bibliotekarka Magdalena Barczyk, nauczyciel wspomagający Aleksandra Rutkowska.

Wiele wrażeń dostarczyli zebranym zaproszeni goście, którzy znakomicie wcielili się w rolę lektorów: sołtys Bogucina Dużego – p. Józef Pachuł, wiceprezes zarządu Fundacji CEMEX „ Budujemy Przyszłość” -p. Agnieszka Rutkowska, przedstawicielka firmy Glassolutions p. Mariola Kałużny, Prezes Klubu Sportowego „Hardzi Jaroszowiec” –p. Paulina Wołowicz, rodzice uczniów p. Karolina Korzec-Szota i p. Joanna Brąblik.

Atrakcją dla młodszych uczestników „Narodowego Czytania” był konkurs plastyczny na ilustrację do wybranej ballady. Ponadto każdy z przybyłych miał możliwość opieczętowania własnego egzemplarza lektury pamiątkową pieczęcią nadesłaną przez Kancelarię Prezydenta RP.

Mamy nadzieję, że kolejne edycje Narodowego Czytania będą cieszyły się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców Jaroszowca.

Koordynatorem akcji NARODOWE CZYTANIE była p. Iwona Boruń.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status