32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

Najlepsza Ilustracja Wybranego Przysłowia

Najlepsza Ilustracja Wybranego Przysłowia

W dniu 14.12.2022 r. w Szkole Podstawowej w Kluczach odbyła się uroczystość   rozdania nagród  w
 I Powiatowym Turnieju Frazeologicznym. 

Celem konkursu było :

– podnoszenie kompetencji językowych z wykorzystaniem polskiej frazeologii,

– propagowanie kultury języka polskiego,

– rozwijanie zainteresowań językiem polskim, w szczególności polską frazeologią,

– rozwijanie wyobraźni i kreatywności w malowaniu z wykorzystaniem związków frazeologicznych.

Uczennica naszej szkoły Maria Michta, w kategorii na Najlepszą Ilustrację Wybranego Przysłowia zdobyła III miejsce.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Organizatorem  konkursu  była Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła w Kluczach.

Turniej objęty został Honorowym Patronatem Starosty Powiatu Olkuskiego i Wójta Gminy Klucze.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status