32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

MIKRO GRANTY Z UKS “ORŁY JAROSZOWIEC”

MIKRO GRANTY  Z  UKS “ORŁY JAROSZOWIEC”

Od 9.10 do 24.11. 2023 r. był realizowany Program MIKRO GRANTY.

Zajęcia realizowane w ramach projektu zostały wybrane w odpowiedzi na potrzeby uczniów. Głównym celem projektu był wzrost aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Dlatego prowadzone były zajęcia, które wpisały się tradycję miejscowości ( zapasy, tenis stołowy) oraz odpowiadały  na potrzeby uczniów ( siatkówka). Zadanie było skierowane do wszystkich uczniów SP Jaroszowiec z kl. 1-8, a także innych członków UK . Udział w cyklicznych zajęciach sportowych poprawił  ich ogólną kondycję, przyczynił się do podniesienia koordynacji ruchowej. Poza tym zamysłem naszym były spotkania z osobami związanymi ze sportem z naszej okolicy, którzy osiągnęli sukces i mogą stanowić wzór do naśladowania dla naszych uczniów. Ponadto prelekcje z fizjoterapeutą miały uświadomić młodym ludziom, co należy robić, aby dbać o swoje zdrowie. Igrzyska (prawie)olimpijskie były swego rodzaju podsumowaniem projektu i działań, imprezą ogólnospołeczną, która zamieniła się w prawdziwe Święto Sportu, któremu przyświecała idea gry fair play, integracji i współzawodnictwa.

Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Jaroszowcu, a także Hala Sportowa w Kluczach, ul. Zawierciańska 30.

Od 13.10.2023r. do 24.11.2023r. w każdy piątek od 13.30 do 14.30 w ramach Programu “MIKRO GRANTY” 10 uczestników brało udział w zajęciach ogólnorozwojowych przygotowujących w przyszłości do treningu zapaśniczego. W czasie zajęć kształtowano następujące cechy motoryczne; szybkość, siłę ramion, siłę mięśni brzucha, wytrzymałość, zwinność poprzez ćwiczenia w dwójkach, obwodach stacyjnych i ćwiczebnych oraz zabawach.   Na ostatnich zajęciach – 24.11.2023r.-  uczestnicy zaliczali 5 prób indeksu sprawności fizycznej. 5 uczniów z najlepszymi wynikami otrzymało puchary i dyplomy,

Spotkanie z fizjoterapeutą

Dnia 20.11.2023r. i 21.11.2023r.  w ramach Programu “MIKRO GRANTY  od 16.00 do 17.30 na Hali Sportowej w Kluczach15 zawodników piłki siatkowej uczestniczyło w spotkaniu z fizjoterapeutą, który zreferował następujący temat; Kontuzje, którym ulegają siatkarze (skręcenia, zwichnięcia, złamania głównie stawu skokowego i palców rąk) ich przyczyny( urazy mechaniczne i przeciążenia) zapobieganie (właściwa kondycja fizyczna i rozgrzewka) oraz zaprezentował pokaz masażu, ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych, przyborów i urządzeń rehabilitacyjnych.

Tenis stołowy

Od 10.10.2023r. do 21.11.2023r. w każdy wtorek od 14.00 do 150.00 w ramach Programu “MIKRO GRANTY” 10 uczniów brało udział w zajęciach ogólnorozwojowych przygotowujących  do gry w tenisa stołowego. Do 2009 roku działał na terenie Jaroszowca działał Uczniowski Ludowy Klub Tenisa Stołowego osiągając sukcesy w województwie i Polsce.  W czasie zajęć kształtowano następujące cechy motoryczne; szybkość, zwinność, gibkość oraz technikę odbijania piłeczki tenisowej stroną bekhendową i forhendową rakietki tenisowej.  Na ostatnich zajęciach – 21.11.2023r.-  uczestnicy zaliczali następujące próby; odbicia stroną bekhendową i forhendową rakietki tenisowej, oraz minimum 5 prawidłowych zagrywek.  5 uczniów z najlepszymi wynikami otrzymało puchary  i dyplomy.

Spotkanie z zawodniczką

Dnia 17.11.2023  w ramach Programu “MIKRO GRANTY  w sali gimnastycznej SP Jaroszowiec odbyło się spotkanie 10  uczniów z mistrzynią Polski zapaśniczki KS Hardzi Jaroszowiec. Zawodniczka przedstawiła największe sukcesy; Mistrzyni Polski z 2023r.w kategorii U-14, V-ce Mistrzyni Polski z 2023 r. w kategorii U-15. Przedstawiła swój tygodniowy plan treningowy (3 x mata, 2 x siłownia). Sukcesy osiągnęła przez wytrwałe i systematyczne treningi, zdrowy styl życia i właściwe odżywianie się.

Spotkanie z trenerem

Dnia 16.11.2023  w ramach Programu “MIKRO GRANTY  w sali gimnastycznej w SP Jaroszowiec odbyło się spotkanie 17 młodych adeptów zapasów z trenerem KS Hardzi Jaroszowiec. Trener opowiedział o swojej karierze zawodniczej, sukcesach sportowych i sukcesach trenerskich. Przedstawił zasady zdrowego stylu życia, ( regularnie odżywianie, różnorodność posiłków, spożywanie warzyw i owoców, ustabilizowany tryb życia. Itd.)

Piłka siatkowa

 W dniach od 09.10.23 do 24.11.2023r w każdy poniedziałek, wtorek i czwartek od 17.30 do 19.00 prowadzone były zajęcia z piłki siatkowej w hali sportowej w Kluczach w ramach programu Mikro Granty 2023. Odbyło się 19 zajęć.   Uczestniczyła w nich grupa 40 dziewcząt i chłopców z Uczniowskiego Klubu Sportowego „ Orły Jaroszowiec”. Uczestnicy podczas zajęć kształtowali i poprawiali swoje zdolności motoryczne ( szybkość , skoczność, zwinność i gibkość), ale także umiejętności siatkarskie ( poruszanie się po boisku, odbicia piłki sposobem górnym i dolnym, zagrywkę sposobem górnym). Były oczywiście też zajęcia taktyczne przygotowujące do gry 2×2. Na  zajęciach w dniach 20.11 – 21.11 2023r. w ramach igrzysk (prawie)olimpijskich w obecności sędziów  rozegrano turniej .Turniej zabezpieczał ratownik medyczny. Trzy najlepsze dwójki w swojej kategorii wiekowej zostały nagrodzone pucharami, medalami i dyplomami.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status