32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

“LEKCJE Z ZUS”

“LEKCJE Z ZUS”

12 czerwca odbyło się w naszej szkole wyjątkowe spotkanie klas 6 i 7

z pracownikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chrzanowie.

Pani Barbara Korpała, specjalistka w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, przedstawiła prezentację pt. “Dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne?”

Podczas spotkania uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, jak funkcjonuje system ubezpieczeń społecznych w Polsce, jakie są jego główne cele i jakie korzyści przynosi każdemu z nas. Pani prelegentka omówiła różne rodzaje ubezpieczeń, takie jak emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, a także wyjaśniła, dlaczego regularne opłacanie składek jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa finansowego w przyszłości. Prezentacja była nie tylko informacyjna, ale także interaktywna – uczniowie mieli możliwość zadawania pytań i dyskusji na temat różnych aspektów ubezpieczeń społecznych. Dzięki temu spotkaniu nasi uczniowie zyskali cenną wiedzę na temat funkcjonowania systemu zabezpieczeń społecznych, co na pewno przyczyni się do lepszego zrozumienia i docenienia jego roli

w naszym życiu.

Serdecznie dziękujemy Pani prelegentce za poświęcony czas

i przekazanie nam tak ważnych informacji.

Mamy nadzieję na kolejne inspirujące spotkania w przyszłości!

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status