32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY “Z ORŁEM BIAŁYM PRZEZ STULECIA”

KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY “Z ORŁEM BIAŁYM PRZEZ STULECIA”

ORGANIZATOR: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Jaroszowcu

ADRESACI: Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas od I do VIII ze szkół podstawowych gminy Klucze. W konkursie może wziąć udział dowolna liczba uczniów z każdej szkoły. 

ZADANIE KONKURSOWE:

 Konkurs plastyczny dla klas I-III

Temat: 

Legenda o powstaniu Pustyni Błędowskiej mówi, że górnicy strasznie hałasowali nad głowami diabłów, a ci już nie mogli tego wytrzymać. Wtedy jeden z diabłów poleciał nad morze, aby powrócić z wielkim worem piachu. Jednak w drodze powrotnej zahaczył nim o wieżę kościoła kluczewskiego i piasek rozsypał się po okolicy, tworząc rozległą pustynię.

Przygotuj rysunek ilustrujący tę legendę.

Format i technika dowolna.

Konkurs literacki dla klas IV-VIII:

Formy do wyboru:

  • Przygotuj komiks na temat jednej z legend związanych z naszym regionem. Przygotowując pracę, można nawiązywać zarówno do znanych legend naszego regionu, jak i zaproponować własną legendę związaną z wybranym miejscem na naszym terenie.
  • Napisz opowiadanie ilustrujące spotkanie Orła Białego z bohaterem miejscowej legendy.

Prace nadesłane na konkurs powinny być własne, wcześniej nienagradzane i niepublikowane. Każdy uczestnik może przygotować jedną pracę napisaną komputerowo czcionką New Times 12 o objętości do 3 stron na jeden z zaproponowanych tematów.

ZGŁOSZENIE PRACY NA KONKURS: Opisane prace plastyczne i literackie należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Jaroszowcu do 21 XI 2023r.

TERMIN:  21 listopada 2023 r. (podana data jest ostatecznym terminem wpływu materiału konkursowego do organizatora konkursu).

SZKOLNY KOORDYNATOR: p. Iwona Boruń

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status