32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

„Jesień w lesie grzyby niesie”- konkurs dla uczniów klas I – III

„Jesień w lesie grzyby niesie”-  konkurs dla uczniów klas I – III

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu informuje, iż w ramach realizacji interwencji nieprogramowej „Profilaktyka zatruć grzybami” ogłasza X edycję powiatowego konkursu plastycznego „Jesień w lesie grzyby niesie”. Organizatorem konkursu jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olkuszu.

Celem organizowanego przedsięwzięcia jest popularyzacja wiedzy o grzybach i zasadach udanego grzybobrania. Plastyczna kategoria konkursu umożliwia uczestnikom zapoznanie się z charakterystycznymi cechami gatunków grzybów występujących na naszym terenie. Wiedza w tym zakresie jest niezwykle istotna ze względu na niebezpieczeństwa związane ze zbieraniem i spożywaniem trujących gatunków. Dzięki udziałowi w konkursie uczniowie mają możliwość zdobycia i pogłębienia posiadanej już wiedzy o grzybach, a także rozwijania swoich przyrodniczych pasji. Poprzez konkurs promujemy aktywny styl życia, zatem urok jesiennej aury niech będzie zachętą do wspólnych spacerów
po lesie połączonych z grzybobraniem.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu serdecznie zaprasza uczniów klas I – III szkół podstawowych z terenu powiatu olkuskiego do udziału w organizowanym konkursie.

Prace plastyczne wykonane zgodnie z regulaminem (maksymalnie 5 prac z placówki) należy złożyć do dnia 7 listopada 2022 roku na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olkuszu, Aleja 1000-lecia 13A, 32- 300 Olkusz.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status