32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

DIECEZJALNY KONKURS PLASTYCZNY
„TRYPTYK WIELKANOCNY”

<strong>DIECEZJALNY KONKURS PLASTYCZNY</strong><br><strong>„TRYPTYK WIELKANOCNY”</strong>

PATRONAT HONOROWY Ksiądz Biskup Dr Piotr Skucha

ORGANIZATOR Zespół Szkolno – Przedszkolny w Bydlinie; Parafia Bydlin

ADRESACI KONKURSU
– uczniowie szkół podstawowych

CELE KONKURSU
– pogłębienie wiary w zmartwychwstanie Pana Jezusa,
– rozwijanie wrażliwości plastycznej.

ZASADY UCZESTNICTWA
1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych.
2. Praca może być wykonana techniką dowolną, powinna być wolnostojąca,
format: minimum A4, maksimum 3 x A4.
Pracę należy opisać na odwrocie: imię i nazwisko autora, klasa – szkoła, adres szkoły – telefon, opiekun (nauczyciel) ucznia.
3. Szkołę mogą reprezentować najwyżej trzy prace w każdej kategorii.
4. Każdą pracę wykonuje najwyżej dwóch uczniów.
5. Konkurs obejmuje trzy kategorie:
• szkoła podstawowa kl. I – III
• szkoła podstawowa kl. IV – VI
• szkoła podstawowa kl. VII, VIII.
6. Oceny prac pod względem wartości artystycznych i religijnych oraz oryginalności i pomysłowości dokona jury powołane przez organizatora. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
7. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za udział, a opiekunowie podziękowania. Zwycięzcy konkursu uhonorowani zostaną nagrodami i wyróżnieniami. Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną poinformowane telefonicznie.
8. Nagrodzone prace zostaną wystawione w kościele w Bydlinie oraz w Wydziale Katechetycznym w Sosnowcu.
9. Prace można odebrać po zakończeniu konkursu, jednak organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania nadesłanymi pracami.
10. Autorzy prac wyrażają zgodę na prezentację ich prac oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikowanie ich wizerunku w zakresie organizacji konkursu.
11. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

TERMIN
Prace należy składać do dnia 15 kwietnia 2024 r.
w Szkole Podstawowej w Bydlinie; ul. Legionów 32; 32 – 310 Bydlin; tel. 32 642 60 05.

KOORDYNATORZY KONKURSU
Katecheci i nauczyciele plastyki ZSP w Bydlinie

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status