32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

Akademia Zrównoważonego Rozwoju czyli Warsztaty z CEMEX-em

Akademia Zrównoważonego Rozwoju czyli Warsztaty z CEMEX-em

Uczniowie klasy VII i VIII brali udział w warsztatach online zorganizowanych przez specjalistów pracujących na co dzień w firmie CEMEX dotyczących zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym.

Pani Aleksandra Pacułt, starszy specjalista ds. ochrony środowiska i bioróżnorodności oraz pani Patrycja Romaniuk, ekspert i trener w zakresie zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu, w przystępny sposób przybliżyły uczniom najaktualniejsze trendy w zarządzaniu korzystaniem ze środowiska.

Jednym z nich jest GOZ, gospodarka o obiegu zamkniętym, zwana także gospodarką na okrągło. Jest to koncepcja zmierzająca do racjonalnego wykorzystania zasobów i ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko wytwarzanych produktów.

Mamy nadzieję, iż warsztaty wpłyną na rozwój świadomości ekologicznej uczniów naszej szkoły.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status