32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

” ZAREZERWUJ DZIEŃ NA REZERWAT”

” ZAREZERWUJ DZIEŃ NA REZERWAT”

Nasza szkoła otrzymała od WFOŚiGW w Krakowie dotację w wysokości 8.000 zł w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – Część 2) Fundusz Ekologii. Dotacja zostanie przeznaczona na zakup mikroskopów binarnych, organizację gry terenowej w Rezerwacie Przyrody “Góra Stołowa im. Ryszarda Malika” oraz nagród i poczęstunku dla uczestników, a także warsztaty ekologiczne dla uczniów.

Bardzo dziękujemy naszej uczennicy-Nataszy Dudek z kl. 7- za namalowanie obrazu widocznego na plakacie.

“Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status