32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

W piątek, 23 czerwca, uczniowie rozpoczęli długo wyczekiwane wakacje. Ze Szkołą Podstawową w Jaroszowcu pożegnało się 23 uczniów klasy VIII. O 8:00 w kościele parafialnym odbyła się uroczysta Msza św.,  następnie uczniowie klas I-VIII udali się do szkoły. Najpierw ósmoklasiści przekazali sztandar młodszym kolegom. Następnie przedstawili wzruszający program artystyczny przygotowany pod czujnym okiem pana Ryszarda Smaruja.

Kolejnym punktem uroczystości było  pożegnanie absolwentów przez uczniów klasy siódmej. Każdy siódmoklasista wręczył swojej starszej koleżance i starszemu koledze drobny upominek. Dodatkowo swoich starszych kolegów pożegnała Agata wiśniewska- przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego.

Potem nastąpiło pełne emocji pożegnanie pani Magdaleny Barczyk- wieloletniego nauczyciela języka rosyjskiego, świetlicy i bibliotekarza- która odchodzi na zasłużoną emeryturę.

Następnie pani dyrektor wręczyła uczniom klas IV-VIII świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody i dyplomy uznania uczniom klas I-VIII odznaczającym się wybitnymi osiągnięciami w nauce, w konkursach wiedzy i zawodach sportowych.

Na koniec pani dyrektor podziękowała nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi, rodzicom i organowi prowadzącemu za współpracę w mijającym roku szkolnym, życząc jednocześnie udanego wypoczynku.

Słowa podziękowania popłynęły także do pani Gabrieli Kałwy i pani Katarzyny Suder, które przez wiele lat pracowały w prezydium Rady Rodziców.

Wyrazy wdzięczności za cały trud dla wszystkich pracowników szkoły złożyli także przedstawiciele Rady Rodziców: przewodniczący – p. Paweł Pokwap oraz p. Małgorzata Michta.

Uroczystości zakończyła niespodzianka przygotowana przez uczennice klasy ósmej i siódmej pod opieką pani Pauliny Wołowicz – układ taneczny cheerleaderek.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status