32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

Z EKOLOGIĄ NA TY…

Z EKOLOGIĄ NA TY…

Podczas lekcji biologii uczniowie klasy 5 mieli wyjątkową okazję do pracy przy zakładaniu szkolnej szklarni oraz kompostownika, które zostały zakupione dzięki nagrodzie pieniężnej pozyskanej w konkursie EKOSZKOŁA organizowanym przez WFOŚiGW w Krakowie. Dzieci były pełne entuzjazmu i z chęcią pomagały w przygotowaniach.

Nauczycielka biologii- pani Monika Marek Swędzioł przeprowadziła prelekcję na temat roli szklarni i kompostowania w ekologii. Uczniowie z zaangażowaniem słuchali i aktywnie brali udział w dyskusji. Po prelekcji przystąpiliśmy do montażu kompostownika, który wypełniliśmy świeżo ściętą trawą i odpadami z owoców (skórki banana, ogryzki po owocach, liście kapusty), przyniesionymi przez uczniów z domu. To praktyczne doświadczenie pozwoliło uczniom lepiej zrozumieć znaczenie ekologii i zrównoważonego rozwoju.

Dzięki tej inicjatywie nasza szkoła nie tylko wzbogaciła się o nową szklarnię i kompostownik, ale także wzmocniła ducha współpracy i zaangażowania wśród uczniów. Jesteśmy dumni z ich entuzjazmu i gotowi na kolejne ekologiczne projekty i przygody.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status