32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

XXIII Małopolski Konkurs Kaligraficzny   „O  Z ł o t e   P i ó r o”

XXIII Małopolski                      Konkurs Kaligraficzny   „O  Z ł o t e   P i ó r o”

XXIII Małopolskim Konkursie Kaligraficzny   „O  Z ł o t e   P i ó r o”

ORGANIZATOR: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rajbrocie

ADRESACI: uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych

ZADANIE KONKURSOWE:

 1. Uczniowie wykonują prace przedstawiające wskazany tekst literacki zapisany

w języku polskim. Dopuszcza się odwzorowanie dowolnych krojów pisma nowożytnego pochodzących z łacińskiego kręgu kulturowego.

2. Wymagania dotyczące prac uczniów w I etapie konkursu:

 • obowiązkowy format   –  A3  –  gładki papier (bez linii lub kratki)
 • technika wykonania – dowolna (praca wykonana piórem)
 • wielkość liter – dowolna(wskazana dbałość o właściwe rozplanowanie tekstu)

TERMIN

 Komisje szkolne przesyłają na adres organizatora do pięciu najlepszych prac uczniów,

 w dniach od 15 do 30 kwietnia 2024 roku. 

 Prace uczniów zostaną ocenione przez Komisję Konkursową i zakwalifikowane do II etapu konkursu.

5. Lista laureatów I etapu zostanie umieszczonana stronie internetowej https://spszkolarajbrot.edupage.org/

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status