32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

XIII POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY „Moje miasto i mój region w obiektywie – decydujący moment”

XIII POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY

„Moje miasto i mój region w obiektywie – decydujący moment”

ORGANIZATOR: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Filia w Olkuszu

ADRESAT TURNIEJU: Uczniowie zajmujący się amatorsko fotografowaniem.

I kategoria wiekowa: uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych

II kategoria wiekowa: uczniowie klas VII – VIII szkół podstawowych

III kategoria wiekowa: uczniowie szkół ponadpodstawowych

ZADANIE KONKURSOWE:

  • Przygotowanie maksymalnie 2 prac fotograficznych w wersji papierowej: 21cm x 29,7 cm (A4),  przedstawiających bogactwo przyrody, tradycji i kultury ziemi olkuskiej

Termin etapu szkolnego: 17.11.2023r. (wyłonienie maksymalnie 20 reprezentantów szkoły)

Termin etapu powiatowego: 24.11.2023 r.

Szkolny koordynator:  p. Iwona Boruń

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status