32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

WYNIKI GMINNEGO KONKURSU “Z ORŁEM BIAŁYM PRZEZ STULECIA”

PATRONAT: P. AGNIESZKA ŚCIGAJ- POSEŁ NA SEJM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ ,

P. NORBERT BIEŃ- WÓJT GMINY KLUCZE

Konkurs  literacki:

Komisja konkursowa w składzie:

p. Iwona Boruń- przewodnicząca,

p. Marzanna Waśniowska- członek

p.  Marzena Wojtacha- członek

po analizie wszystkich prac pod względem zgodności z tematem  konkursu, cech gatunku (legenda)/ formy wiersza, oryginalności i realizacji tematu, kompozycji  oraz poprawności językowej,  ortograficznej i interpunkcyjnej  wyłoniła następujących zwycięzców: 

Klasy VII – VIII

Legenda

I miejsce – Kamil Banyś    Szkoła Podstawowa w Jaroszowcu

II miejsce – Kinga Bąk      Szkoła Podstawowa w Jaroszowcu

III miejsce – nie przyznano

Wiersz

I miejsce – Gabriela Brąblik     Szkoła Podstawowa w Jaroszowcu

II miejsce – nie przyznano

III miejsce – Alicja Pilarczyk   Szkoła Podstawowa w Kluczach

Klasy IV- VI

Legenda

I miejsce – Laura Adamik –     Szkoła Podstawowa w Kluczach

II miejsce – nie przyznano

III miejsce – nie przyznano

Wiersz

I miejsce – Aleksandra Wydmańska       Szkoła Podstawowa w Kluczach

II miejsce – Aleksander Barakomski      Szkoła Podstawowa w Kluczach

III miejsce – Kuba Dolezy                      Szkoła Podstawowa w Kwaśniowie

Konkurs  plastyczny:

Komisja konkursowa w składzie:

p. Anna Płachecka- Śniadach -przewodnicząca,

p. Anna Bałazy – członek

po analizie wszystkich prac pod względem zgodności z tematem  konkursu, samodzielności wykonania oraz oryginalności i realizacji tematu wyłoniła następujących zwycięzców: 

I miejsce- Maja Mstowska                                        Szkoła Podstawowa w Bydlinie

II miejsce- Franciszek Skowron                                Szkoła Podstawowa w Jaroszowcu

III miejsce- Piotr Januszek                                         Szkoła Podstawowa w Jaroszowcu

Wyróżnienie specjalne  Roksana Samoiluk               Szkoła Podstawowa w Bydlinie

GRATULUJEMY!

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ZA UDZIAŁ.

NAGRODY  ZOSTANĄ DOSTARCZONE DO SZKÓŁ.

Add Comment

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status