32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

21 września 2020 roku w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. W głosowaniu na jednego z siedmiu kandydatów wzięli udział uczniowie klas I-VIII. Po podliczeniu głosów wszystko stało się jasne.  

Nowy skład Samorządu Uczniowskiego jest następujący: 

Przewodniczący – Szymon Góral 

Z-ca przewodniczącego – Maria Majewska 

Sekretarz – Emilia Smoter 

Sekretarz – Filip Domagała 

Wybranym życzymy samych sukcesów i dużo kreatywności! 

Add Comment

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status