32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

VIII edycja Konkursu literacko – plastyczno – ekologicznego!

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu,

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Olkuszu

oraz Stowarzyszenie Teatralno – Literackie w Olkuszu

zapraszają do udziału w VIII edycji Konkursu literacko – plastyczno – ekologicznego

„Chrońmy źródła wody”

pod patronatem honorowym:

Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

Burmistrza Miasta Bukowno

Wójta Gminy Klucze

Wójta Gminy Bolesław.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży placówek oświatowych Miasta i Gminy Olkusz, Miasta Bukowno, Gminy Klucze oraz Gminy Bolesław.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status