32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

W piątek, 25 czerwca, 119 uczniów naszej szkoły rozpoczęło wakacje. Ze względu na obostrzenia związane z pandemią, uczniowie klas I-VI spotkali się z wychowawcami w swoich salach lekcyjnych. Każdą klasę odwiedziła pani dyrektor, aby pogratulować uczniom sukcesów i życzyć słonecznych, bezpiecznych wakacji.

Uczniowie klas 7 i 8 spotkali się w sali gimnastycznej, aby wspólnie podsumować ten rok szkolny.

Pani dyrektor, Violetta Auguścik, życzyła klasie siódmej odpoczynku i siły do nowych wyzwań, a uczniom klasy ósmej trafnych wyborów i sukcesów w dalszej podróży, jaką jest uczenie się.

Podziękowała Radzie Rodziców za ufundowanie nagród, rodzicom uczniów za współpracę i podjęty trud w wychowanie uczniów , nauczycielom za codzienną ciężką pracę i stawianie czoła nowym wyzwaniom i wymaganiom, za to, iż -jak pisał Janusz Korczak- pozwalają rozwinąć skrzydła uczniom.

Słowa podziękowania skierowane zostały także do pracowników administracji i obsługi oraz do organu prowadzącego.

Po wystąpieniu pani dyrektor nastąpiło wręczenie świadectw i nagród Następnie klasa siódma przygotowała krótkie pożegnanie dla swoich starszych kolegów. Na koniec uczniowie w krótkim montażu słowno-muzycznym złożyli podziękowania nauczycielom.

Poniżej prezentujemy osiągnięcia uczniów klasy ósmej, którzy już niestety opuszczają mury naszej szkoły.

Uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75 i ocenę zachowania minimum bardzo dobrą otrzymali świadectwa z wyróżnieniem, a ich rodzice listy pochwalne.

Są to: Wiktor Adamczyk, Kinga Bąk, Nikodem Bielak, Bartosz Chmiest, Maciej Imiołek, Filip Kałwa, Marcel Matyja oraz Aleksander Węglarz.

Nagrody za naukę otrzymali: Kinga Bąk, Filip Kałwa, Bartosz Chmiest i Maciej Imiołek.

Dodatkowo Kinga Bąk otrzymała nagrodę za uzyskanie tytułu Finalistki Małopolskiego Konkursu z Języka Polskiego , a Filip Kałwa za uzyskanie IV. miejsca w Ogólnopolskim Konkursie ” Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Ponadto uczniowie: Filip Kałwa, Szymon Góral i Marcel Matyja otrzymali dyplomy uznania i nagrody książkowe za aktywną działalność na rzecz środowiska szkolnego.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status