32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Klucze na rok szk. 2021/22

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Klucze                     na rok szk. 2021/22

                                                                                               

 Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Klucze na rok szk. 2021/22

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1.Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  od 22 lutego do 12 marca 2021 r.    od 16 sierpnia do 20 sierpnia 2021 r.
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w ustawie Prawo oświatowe.  do 16 marca 2021 r.  do 24 sierpnia 2021 r.
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.  17 marca 2021 r.  25 sierpnia 2021 r.
4.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do danej szkoły w postaci pisemnego oświadczenia.do 24 marca 2021 r.do 27 sierpnia 2021 r.       
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.  29 marca
2021 r.
  30 sierpnia 2021 r.
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status