32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

SZKOŁA MYŚLENIA POZYTYWNEGO

SZKOŁA MYŚLENIA POZYTYWNEGO

Nasza szkoła uczestniczyła w projekcie „Szkoła Myślenia Pozytywnego – komunikacja bez przemocy i mediacje w szkole dbającej o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży”. Był to projekt partnerski Instytutu Edukacji Pozytywnej, Polskiego Centrum Mediacji i Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu.

Celem projektu było upowszechnienie zasad prawidłowej komunikacji oraz mediacji szkolnej i rówieśniczej, jako metod rozwiązywania sporów i konfliktów oraz przeciwdziałania agresji i przemocy poprzez doskonalenie kompetencji nauczycieli, wychowawców i uczniów. Projekt był realizowany od 5 października do 31 grudnia 2020 roku.

Poprzez interaktywną platformę e-learningową w projekcie wzięła udział cała społeczność szkolna. Dyrektor, nauczyciele, oraz młodzież z klas VII i VIII  uczestniczyli w szkoleniach on-line prowadzonych w formie wykładów przez mediatorów z Polskiego Centrum Mediacji. Nauczyciele otrzymali również certyfikaty opiekunów mediacji szkolnych. Nasza szkoła została również objęta wsparciem w postaci superwizji i mentoringu.

Kolejnym naszym działaniem w ramach projektu jest powołanie do życia Szkolnego Koła Mediatora. Jest to miejsce w szkole, gdzie prowadzone są mediacje dotyczące konfliktów szkolnych. Osobami, które prowadzą te mediacje, są odpowiednio przeszkoleni uczniowie, którzy cieszą się zaufaniem kolegów. Mediacje takie są prowadzone pod nadzorem dorosłego mediatora, po to, by wspierał uczniów w efektywnym rozwiązywaniu konfliktów i dbał o ich bezpieczeństwo (np. aby nikt się nie pobił, nikt nikomu nie ubliżał, aby rozmowa przebiegała w dobrej atmosferze).

Wszystkie nasze działania, we współpracy z Instytutem Edukacji Pozytywnej, mają  przyczyniać się do wspierania zdrowia psychicznego całej społeczności szkolnej.

Wsparcie jest współfinansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 przekazanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status