32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

” SZCZĘŚLIWA TRZYNASTKA”

” SZCZĘŚLIWA TRZYNASTKA”

„Trzynastka” też może być szczęśliwa! Właśnie pod taki numerem uzyskaliśmy wsparcie finansowe w ramach najnowszej edycji Konkursu Grantowego Fundacji Cemex pt.: „Fabryka EKO Pomysłów”. Przyznane środki pozwolą na realizację inicjatyw związanych z ochroną środowiska i klimatu oraz zrównoważonym rozwojem, m.in. warsztatów i wycieczek ekologicznych czy tez ekologicznego pilniku rodzinnego .

Konkurs Grantowy wpisuje się w globalną strategię Cemex pt.: „Future in Action”, której celem jest przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status