32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

II POWIATOWY TURNIEJ FRAZEOLOGICZNY

ORGANIZATOR: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach

ADRESAT TURNIEJU: Uczniowie szkół podstawowych (klasy I-VIII) z powiatu olkuskiego

ZADANIE KONKURSOWE:

  •  Dla klas I-III o tytuł NAJLEPSZEGO ILUSTRATORA: wykonanej stacjonarnie ilustracji wybranego przysłowia lub związku frazeologicznego

Termin etapu szkolnego: 10.10.2023r. (wyłonienie dwóch reprezentantów szkoły)

Termin etapu powiatowego: 27 października 2023 r. (piątek) o godz. 9.00 w auli Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach

  • Dla klas IV-VI o tytuł MŁODSZEGO MISTRZA FRAZEOLOGII: test wiedzy
  • Dla klas VII-VIII o tytuł STARSZEGO MISTRZA FRAZEOLOGII: test wiedzy

Termin etapu szkolnego dla klas 4-8: 10.10.2023r.

Termin etapu powiatowego dla klas 4-8:: 30 października 2023 r.(poniedziałek) o godz. 9.00 w auli Szkoły Podstawowej   im. Jana Pawła II Kluczach

Szkolny koordynator:  p. Iwona Boruń

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status