32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

Świętujemy Dzień Edukacji Narodowej…

Świętujemy Dzień Edukacji Narodowej…

14 października jest w placówkach oświatowych w Polsce dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, obchodzimy bowiem Dzień Nauczyciela a właściwie – Dzień Edukacji Narodowej. To doroczne święto wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty – słowem Święto Szkoły.

14 października 1773 roku, na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, sejm powołał do życia Komisję Edukacji Narodowej. Warto dodać, że  była ona pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce i pierwszą tego typu instytucją w Europie.

Obecnie –  na pamiątkę tego wielkiego wydarzenia  – 14 października obchodzimy wspomniane wyżej święto.

Dzień nauczyciela na świecie.

Dzień Nauczyciela obchodzony jest w większości krajów na świecie w różnych dniach (np. w Argentynie 11 września, w Brazylii 15 października, w Chinach 10 września) związanych, podobnie jak w Polsce, z lokalnymi wydarzeniami. World Teacher’s Day (Światowy Dzień Nauczyciela) pod patronatem UNESCO obchodzony jest od 1994 roku w dniu 5 października.

Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole.

Dzień Edukacji Narodowej, nazywany również Dniem Nauczyciela, to szczególne święto dla wszystkich pracowników oświaty. Również w naszej szkole, mimo trudnej sytuacji epidemiologicznej, uczniowie postanowili chociaż symbolicznie uczcić ten wyjątkowy dzień.

Samorząd Uczniowski, pod opieką p. Beaty Kruszenko i p. Pauliny Wołowicz,  przygotował okolicznościowe kartki dla każdego pracownika szkoły, jako wyraz wdzięczności  za ich codzienny trud i poświęcenie. Uczniowie złożyli na ręce Pani Dyrektor Violetty Auguścik własnoręcznie przygotowaną kartkę wraz z życzeniami dla  wszystkich pracowników naszej szkoły.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status