32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

Realizujemy Konkurs Wolontariatu Pracowniczego CEMEX

Realizujemy Konkurs Wolontariatu Pracowniczego CEMEX

W dn. 28.08.2021r. pracownicy fabryki CEMEX wspólnie w pracownikami naszej szkoły i rodzicami naszych uczniów realizowali konkurs w ramach Wolontariatu Pracowniczego. Celem naszych działań było stworzenie ścieżki sensorycznej, której celem jest stymulowanie funkcji zmysłu dotyku.

Wspólnie ze ścieżką barw i zapachów powstałych dzięki grantowi z Fundacji CEMEX “Budujemy Przyszłość”, ścieżka sensoryczna będzie wpływać na prawidłowy rozwój wszystkich zmysłów i ich współdziałanie. Zmysły odgrywają bowiem bardzo istotną rolę w procesie uczenia się i nabywania wielu podstawowych i ważnych umiejętności uczniów.

Na wszystkich zaangażowanych w pracę czekał pyszny obiad i deser- specjały lokalne. Piękna pogoda, wspaniały zespół do pracy- efekty przeszły nasze oczekiwania.

Dziękujemy bardzo wszystkim wolontariuszom- pracownikom fabryki CEMEX i Fundacji CEMEX “Budujemy Przyszłość”, bez wsparcia których nie byłoby tych projektów: panu Krzysztofowi Manowskiemu-koordynatorowi projektu, paniom Agnieszce Rutkowskiej, Aleksandrze Pacułt, Sylwii Grzybowskiej, Annie Wojtczak oraz panu Krystianowi Łoś.

Specjalne podziękowania kierujemy do rodziców naszych uczniów, którzy zechcieli odpowiedzieć na naszą prośbę i wesprzeć w naszej pracy. Są to: państwo Barbara i Wojciech Bąkowie, pani Anna Bieniecka, pan Michał Galon, pan Wojciech Wołowicz i pan Zygmunt Chrzanowski .

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status